ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

On Air ชมส.สภ.พร้าว จัดรายการ"ตำรวจพร้าวพบประชาชน คลื่น 96.75 Mhz สถานีวิทยุ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกรายละเอียด :
       On Air ชมส.สภ.พร้าว จัดรายการ"ตำรวจพร้าวพบประชาชน คลื่น 96.75 Mhz สถานีวิทยุ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด เวลา11.00-12.00น.โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ปภาณ สุจินตะเดชา ผกก.สภ.พร้าวฯมอบหมายให้ ร.ต.ท.มานิตย์ จอมแปง รอง สว.ป.ฯ ชุด ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.พร้าวฯ จัดรายการวิทยุ โดย*ประชาสัมพันธ์ บทความการพัฒนาชนบทไทยโดยนำ"ศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืน"อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ทำฝายชะลอน้ำ ทำโครงการแก้มลิง สู้ภัยแล้ง *ประสัมพันธ์ลดหมอกควัน ห้ามเผาขยะ เผาป่าไม้ตามนโยบายของรัฐบาล*ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551มาตรา29 ความผิดฐาน"ขายสุราให้กับเด็ก"ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535 ตามมาตรา43 ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการ และขอขอบคุณสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ที่เอื้อเฝื้อผังรายการให้

ลิ้งค์ข่าว :
       https://www.facebook.com/phrao.police/posts/443116326019886

16 กุมภาพันธ์ 2560

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top