ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

กต.ตร.ให้กำลังใจตำรวจพร้าวฯ คณะกต.ตร.สภ.พร้าวฯและโหล่งขอด อ.พร้าวฯได้มา ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ อาหารายละเอียด :
       กต.ตร.ให้กำลังใจตำรวจพร้าวฯ คณะกต.ตร.สภ.พร้าวฯและโหล่งขอด อ.พร้าวฯได้มา ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ อาหารและเครื่องดื่มให้กับ จนท.ด่านตรวจบริการประชาชนชน จุดตรวจแม่แวนและป่าฮิ้น เพื่อให้กำลังใจ จนท.ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ขอขอบคุณ คณะ กต.ตร.มา ณ ที่นี่ด้วยครับ

ลิ้งค์ข่าว :
       https://www.facebook.com/phrao.police/posts/473549402976578

15 เมษายน 2560

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top